Vergadering

Raadscommissie Ruimte 18 februari 2014

20:00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen  agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 14 januari 2014
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03In handen van B&W ter afdoening:
d. Br. 280114, Raad van State: Bp. Asten Bedrijventerrrein 2013
Stukken
04Vaststelling bestemmingsplan Heusden Meijelseweg ong. 2012
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 64 kb )
Besluit(pdf 41 kb )
Toelichting(pdf 3547 kb )
05Vaststelling bestemmingsplan Asten Voordeldonk 2011
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 78 kb )
Besluit(pdf 41 kb )
Regels vastgesteld(pdf 66 kb )
Verbeelding(pdf 82 kb )
06Vaststelling bestemmingsplan Manege Prins Willem-alexander
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 67 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
07Welstandsbeleid
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 119 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
08Voorontwerp bestemmingsplan Asten Bedrijventerrein De Stegen 2013
Voor de complete bijlagen hier klikken
Stukken
Verbeelding(pdf 594 kb )
09Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Leegestand centrum
b. SRE-aangelegenheden
10Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
a. jaarplan 2014(pdf 123 kb )
a. Ledenbrief VNG(pdf 77 kb )
11Rondvraag