Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 20 februari 2014

20:00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 14 januari 2014
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
a. brief 200114, VNG aanbiedingsbrief handreiking houdbare Gemeentefinancien
Stukken
a. brief VNG(pdf 48 kb )
04Verlenen toestemming aangaan Gemeenschappelijke regeling Peel 6.1
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 64 kb )
besluit(pdf 41 kb )
05213a onderzoek naar verbonden partijen
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 72 kb )
Besluit(pdf 43 kb )
06Herziening APV
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 65 kb )
Besluit(pdf 330 kb )
Toelichting(pdf 108 kb )
07Treasurystatuurt 2014 en Fnanciele verordening 2014
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 72 kb )
08Verordening Basisregistratie Personen
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 65 kb )
besluit(pdf 100 kb )
09Eerste wijziging Legesverordening 2014
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 59 kb )
Besluit(pdf 60 kb )
10Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Samenwerking Asten-Someren
b. Samenweking Peel 6.1
c. SRE- aangelegenheden
11Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
a. Memo RemBrand(pdf 43 kb )
12Rondvraag