Vergadering

Raadscommissie Burgers 12 mei 2014

Raadzaal
20:00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen Agenda 12 mei 2014
Stukken
Agenda 12 mei 2014(pdf 47 kb )
02Verslag van de vergadering van 17 februari 2014
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
04Presentatie Transities Sociaal Domein: Regionaal Beleidskader Wmo
05Positionering van minimaregelingen, bijzondere bijstand en schulddienstverlening
Stukken
06Maatregelenverordening WWB Asten 2014 en Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Asten 2014
Stukken
Voorstel(pdf 56 kb )
07Reserveren winstuitkering Atlant Groep ten behoeve van Basisvoorziening Asten-Someren
Stukken
Voorstel(pdf 81 kb )
Besluit(pdf 41 kb )
08Zienswijze begroting 2015 Atlant Groep
Stukken
Commissievoorstel(pdf 76 kb )
09Begrotingswijiziging 2014 en concept-programmabegroting 2015 GGD
Stukken
Commissievoorstel(pdf 70 kb )
10Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Samenwerking Peel 6.1
b. SRE-aangelegenheden
11Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
12Rondvraag