Vergadering

Raadscommissie Ruimte 13 mei 2014

Raadzaal
20:00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda 13 mei 2014(pdf 47 kb )
02Verslag van de vergadering van 18 februari 2014
Stukken
03Ingekomen stukken gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter voorbereiding
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter afdoening
Stukken
04Gewijzigde subsidieregeling voor onderhoud-instandhouding van beschermde gemeentelijke Monumenten Asten 2009
Stukken
Voorstel(pdf 51 kb )
Besluit(pdf 66 kb )
05Maatregelen ter stimulering van de woningbouw
Stukken
Commissievoorstel(pdf 54 kb )
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Leegstand centrum;
b. SRE-aangelegenheden.
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
08Rondvraag