Vergadering

Gemeenteraad 23 september 2014

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20:00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 65 kb )
Opening(mp3 1164 kb )
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda(pdf 42 kb )
02Verslagen van de openbare raadsvergaderingen van 7 en 8 juli 2014
Stukken
03Ingekomen stukken
Stukken
04Programmabegroting 2015 en jaarrekening 2013 van de GGD, tevens wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Stukken
Begroting 2015(pdf 1727 kb )
Jaarrekening 2013(pdf 1334 kb )
05Fietsvoorziening Meijelseweg
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 78 kb )
06Programmaindeling Begroting 2015
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 75 kb )
07Begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1
Stukken
08Sluiting
Stukken
Besluitenlijst 23 september 2014
Stukken