Vergadering

Raadscommissie Burgers 13 oktober 2014

Raadzaal
20:00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen Agenda 13 oktober 2014
Stukken
Agenda(pdf 45 kb )
02Verslag van de vergadering van 1 september 2014
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
04Transities Soicaal Domein: Sociaal netwerk Asten (presentatie)
05Beleidsplan Jeugdhulp in de peelregio 2015-2016 en de Verordening  jeugdhulp peelgemeente Asten 2015
Stukken
A Raadsvoorstel(pdf 130 kb )
B Besluit(pdf 208 kb )
06Subsidieprogramma Welzijn/Zorg en Toerisme en Recreatie 2014-2016, jaarschijf 2015
Stukken
Erratum(pdf 43 kb )
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten o.a. verbonden partijen (GGD, Peel 6.1, Atlant)
08Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
09Rondvraag
Geluidsopname Burgers 13-10-2014 (totaal)
Stukken