Vergadering

Raadscommissie Ruimte 14 oktober 2014

Raadzaal
20:00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen agenda
Stukken
Geluidsfragment (mp3 107 kb )
02Verslag van de vergadering van 2 september 2014
Stukken
Geluidsfragment(mp3 172 kb )
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter voorbereiding
Stukken
04Beheer- en Beleidsplan Wegen 2014-2011 
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 101 kb )
geluidsfragment(mp3 12331 kb )
05Verordening Ondergrondse Infrastructuur Asten 2014
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 110 kb )
06Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap
Stukken
Commissievoorstel(pdf 53 kb )
07Omgevingsvergunning melkrundveehouderij Broekstraat 2a
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 93 kb )
Bijlage Besluitvlak(pdf 177 kb )
08Ontwerp bestemmingsplan Florapark
Stukken
Voorstel(pdf 72 kb )
Verbeelding(pdf 238 kb )
Visualisatie(pdf 6388 kb )
09Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (o.a. Blink, ODZOB)
a. Fietspad Meijelseweg
Stukken
10Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Geluidsfragment(mp3 136 kb )
11Rondvraag
Stukken
Geluidsfragment(mp3 1216 kb )