Vergadering

Raadscommissie Burgers 24 november 2014

Raadzaal
20:00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen Agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 13 oktober 2014
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
--

Stukken
04Transities Sociaal Domein: Presentatie actualiteiten Peel 6.1
(o.a. PGB, huishoudelijke toeslag, beschermd wonen)
05Lespunt Ommel
Stukken
Vst Lespunt Ommel(pdf 76 kb )
Concept Convenant(pdf 75 kb )
06Verordeningen Participatiewet
Stukken
07Verordening maatschappelijke Ondersteuning Peelgemeente Asten 2015
Stukken
Verordening(pdf 189 kb )
08Beleidsplan Wmo 2015-2017
Stukken
Beleidsplan 2015-2017(pdf 1197 kb )
09Informatief overleg met de bestuurder overlopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (o.a. GGD, Peel6.1, Atlant)
Stukken
10Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
a. Bijlage I-III(pdf 365 kb )
11Rondvraag
Stukken