Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 27 november 2014

Raadzaal
20:00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen Agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 16 oktober 2014
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
04Communicatie nota 2015-2018
Stukken
05Bestuursopdracht ambitie, taken en geld 2016-2019
Stukken
06Regionale Agenda en Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven
Stukken
07Wet markt en overheid economische activiteiten aan te wijzen als uitzonderingen van algemeen Belang
Stukken
Beleidsplan(pdf 536 kb )
08Belastingverordeningen 2015


Stukken
09Aanbestedingsdocument, algemene inkoopvoorwaarden en conceptovereenkomst met betrekking tot de aanbesteding van de accountant
Stukken
10Verordening Rekenkamerfunctie
Stukken
11Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB)
12Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
13Rondvraag