Vergadering

Gemeenteraad 16 december 2014

Raadzaal gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20:00 uur
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 16 december a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

mr. H.G. Vos
burgemeester van Asten

Nr.Onderwerp
00Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 79 kb )
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
(mp3 3002 kb )
02Verslagen van de openbare vergaderingen van 3 en 4 november 2014
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
Brief hr. Knapen(pdf 18 kb )
04Lespunt Ommel
Stukken
Voorstel en besluit(pdf 171 kb )
Commissieadvies(pdf 39 kb )
05Verordeningen Participatiewet
Stukken
Voorstel(pdf 216 kb )
Intrekkingsbesluit(pdf 145 kb )
Inspraakverordening(pdf 170 kb )
06Beleidsplan Wmo 2015-2017
Stukken
Voorstel (pdf 167 kb )
07Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2014
Stukken
Voorstel(pdf 177 kb )
08Communicatie nota 2015-2018
Stukken
Voorstel(pdf 156 kb )
Communicatie nota(pdf 83 kb )
09Bestuursopdracht ambitie, taken en geld 2016-2019
Stukken
Bestuursopdracht(pdf 163 kb )
10Regionale Agenda en Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven
Stukken
Voorstel(pdf 181 kb )
Aanbiedingsbrief(pdf 1290 kb )
Regionale agenda(pdf 12402 kb )
Factsheet(pdf 7 kb )
11Wet markt en overheid economsche activiteiten aan te wijizne als uitzonderingen van algemeen belang
Stukken
Voorstel(pdf 176 kb )
12Belastingverordeningen 2015
Stukken
Tarieventabel 2015(pdf 54 kb )
Commissie Advies(pdf 141 kb )
13Aanbestedingsdocument, algemene inkoopvoorwaarden en concept overeenkomst met betrekking tot de aanbesteding van de accountant
Stukken
Voorstel(pdf 59 kb )
14Verordening voor de uitoefening van de Rekenkamerfunctie
Stukken
Bijlage verordening 2011(pdf 2491 kb Beleidsnota's en verordeningen)
15Sluiting
Stukken
Besluitenlijst 16 december 2014
Stukken