Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 16 oktober 2014

Raadzaal
20:00 uur
Nr.Onderwerp
01Agenda 16 oktober 2014
Stukken
Agenda(pdf 49 kb )
02verslag van de vergadering van 4 spetember 2014
Stukken
Geluidsfragment(mp3 1101 kb )
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter voorbereiding
Stukken
c. Visiedocument(pdf 1696 kb )
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
in handen van B&W ter afdoening
Stukken
04Tussentijdse rapportage najaar 2014
Stukken
Geluidsfragment(mp3 6389 kb )
05Controleprotocol 2014
Stukken
Geluidsfragment(mp3 2066 kb )
06Inkoopstrategie aanbesteding accountantscontrole 2015 en verder
Stukken
Geluidsfragment(mp3 2320 kb )
07Treasury en Liquiditeitenplanning 2014-2017
Stukken
Commissievoorstel(pdf 71 kb )
Geluidsfragment(mp3 2414 kb )
08Archiefverordening gemeente Asten 2014
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 55 kb )
Besluit(pdf 54 kb )
Geluidsfragment(mp3 2809 kb )
092e wijziging begroting 2014 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
Stukken
2e wijziging(pdf 4427 kb )
uitgaande brief(pdf 49 kb )
Geluidsfragment(mp3 2536 kb )
10Prioriteiten kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018
Stukken
Commissievoorstel(pdf 56 kb )
Geluidsfragment(mp3 8324 kb )
11Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2015-2018
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 65 kb )
Geluidsfragment(mp3 3080 kb )
12Herziening regionaal risicoprofiel 2015
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 73 kb )
Geluidsfragment(mp3 3453 kb )
13Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB)
Stukken
geluidsfragment(mp3 3086 kb )
14Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Geluidsfragment(mp3 87 kb )
15Rondvraag
Stukken
Geluidsfragment(mp3 9631 kb )