Vergadering

Gemeenteraad 25 maart 2014

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20.00 uur

Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 25 maart a.s. ‘s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

De burgemeester van Asten,
mr. H.G. Vos

 

Nr.Onderwerp
01Vaststellen agenda.
Stukken
02Vaststellen verslag vergadering d.d. 11 maart 2014
Stukken
03Nagekomen inkomende brief (onder voorbehoud):
* Brief Centraal Stembureau
04Onderzoek geloofsbrieven van de gekozen raadsleden
05Afscheid gemeenteraad 2010-2014