Vergadering

Gemeenteraad 27 maart 2014

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20.00 uur
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op donderdag 27 maart a.s. ‘s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

De burgemeester van Asten,
mr. H.G. Vos

Nr.Onderwerp
01Vaststellen Agenda
Stukken
Vaststellen Agenda(pdf 36 kb )
02Installatie raadsleden
03Benoemen commissie ondezoek geloofsbrieven wethouders