Vergadering

Gemeenteraad 22 april 2014

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20.00 uur
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 22 april a.s. 's avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 55 kb )
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda(pdf 45 kb )
02Verslagen van de openbare raadsvergaderingen van 25 en 27 maart 2014
Stukken
(pdf 65 kb )
03Ingekomen stukken
Stukken
Ingekomen stukken(pdf 31 kb )
04Coalitieakkoord
Stukken
Coalitieakkoord(pdf 3771 kb )
05Benoeming en beediging wethouder
Stukken
Voorstel(pdf 41 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
06Schorsing in verband met nieuwe raadsleden.
- Zitting Centraal Stembureauin verband met benoeming nieuwe raadsleden.
- Ontvangst kennisgevingen benoeming.
- Aanvaarding benoeming.

07Onderzoek geloofsbrieven van nieuw te benoemen leden van de raad
Stukken
Voorstel(pdf 51 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
08Beediging van de leden van de raad in ontstane vacatures door benoeming wethouders
09Onderzoek geloofsbrieven tot toelating burgercommissieleden
Stukken
Voorstel(pdf 44 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
10Benoeming van leden van de functionele commissies en hun plaatsvervangers
Stukken
Voorstel(pdf 41 kb )
Besluit(pdf 55 kb )
11Benoeming van voorzitters en hun plaatsvervangers van de functionele commissies
Stukken
Voorstel(pdf 41 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
12Benoeming van vertegenwoordigers in externe organisaties
Stukken
Voorstel (pdf 54 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
13Besluitenlijst 22 april 2014
Stukken