Vergadering

Gemeenteraad 3 maart 2015

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20:00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 3 maart a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. mr. H.G. Vos
burgemeester van Asten
Nr.Onderwerp
Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 79 kb )
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de openbare vergadering van 3 februari 2015
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
04Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie
Stukken
Voorstel (pdf 177 kb )
Commissie advies(pdf 61 kb )
Beleidsplan(pdf 3704 kb )
Notitie(pdf 325 kb )
05Vaststelling bestemmingsplan Dijkstraat 61
Stukken
Voorstel(pdf 170 kb )
Commissieadvies(pdf 29 kb )
Regels (pdf 1763 kb )
Bijlagen(pdf 43053 kb )
Verbeelding(pdf 160 kb )
Aanvullende informatie Vaststelling bestemmingsplan Dijkstraat 61 (niet opgenomen in de vergaderbundel)
Stukken
06Vaststelling bestemmingsplan Asten Bedrijventerrein Florapark 2013 en beeldkwaliteitsplan Florapark, met Link naar het bestemmingsplan
Stukken
Voorstel(pdf 200 kb )
Toelichting en regels(pdf 4827 kb )
Kaart(pdf 238 kb )
Nota van zienswijzen(pdf 40968 kb )
Verslag inspraak(pdf 25 kb )
Beeldkwaliteitsplan(pdf 5249 kb )
(mp3 259 kb )
Memo met aanvullende informatie Bp Asten Bedrijventerrein Florapark 2013 (niet opgenomen in de vergaderbundel)
Stukken
Memo(pdf 34 kb )
07Meerjarenplan 2015-2019
Stukken
Voorstel(pdf 174 kb )
Coalitieakkoord(pdf 3771 kb )
Raamwerk(pdf 50 kb )
08Toekomstvisie Brandweerzorg, 1e wijziging begroting VRBZO 2015 en dekkingsplan 2014
Stukken
Voorstel(pdf 184 kb )
E-mail(pdf 10 kb )
09Sluiting
Stukken
Besluitenlijst raad 3 maart 2015
Stukken
(pdf 49 kb )
Verslag van de Besloten vergadering  van 3 februari openbaar cf besluit 9 juni 2015
Stukken