Vergadering

Gemeenteraad 31 maart 2015

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20.00 uur
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad van de
gemeente Asten, te houden op dinsdag 31 maart a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. mr. H.G. Vos
burgemeester van Asten
Nr.Onderwerp
Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 65 kb )
00Opening en trekking van het lot
Geluidsfragmenten van agendapunt 1 t/m 5 zijn vooralsnog helaas niet beschikbaar.
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de openbare vergadering van 3 maart 2015
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
3 Toezeggingen(pdf 45 kb )
04Dienstverleningsovereenkomst zorg 2015 en Gewijzigde samenwerkingsovereenkomst Participatiewet 2015 gemeente Asten
Stukken
Mandaatbesluit(pdf 1309 kb )
Uitgaande brief(pdf 30 kb )
05Statutenwijziging Raad van Toezicht PlatOO
Stukken
Huidige statuten(pdf 12754 kb )
06Vaststellen bestemmingsplan fietspad Meijelseweg
Stukken
Verbeelding A1(pdf 760 kb )
07Vaststellen bestemmingsplan De Loo 2 2014
Stukken
Voorstel en besluit(pdf 160 kb )
Verbeelding(pdf 954 kb )
Toelichting en regels(pdf 15671 kb )
08Nota verbonden partijen gemeente Asten 2015
Stukken
Nota(pdf 136 kb )
09Accorderen gunningsadvies Accountantscontrole gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond Laarbeek, Someren plus de GR Peel 6.1
Stukken
Voorstel en besluit(pdf 166 kb )
10Delegatiebesluit werkgeverscommissie Griffie
Stukken
11Sluiting
Stukken
Besluitenlijst 31 maart 2015
Stukken