Vergadering

Gemeenteraad 28 april 2015

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20.00 uur
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 28 april a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. mr. H.G. Vos
burgemeester van Asten
Nr.Onderwerp
Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 146 kb )
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen Agenda
Stukken
02Verslag van de openbare vergadering van 31 maart 2015
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
04Structuurvisie Kwaliteitsverbetering van het landschap
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 157 kb )
Visie(pdf 236 kb )
Memo(pdf 38 kb )
05Vaststellen Beleidsnota plattelandswoningen
Stukken
Voorstel(pdf 162 kb )
Beleidsnota(pdf 115 kb )
Mogelijke locaties(pdf 2696 kb )
Memo(pdf 43 kb )
06Oprichting van en deelname in Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 166 kb )
Commissievoorstel(pdf 60 kb )
Statuten Stichting(pdf 336 kb )
07Wijziging commissiesamenstelling (nagekomen; niet opgenomen in vergaderbundel)
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 47 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
08Sluiting
Stukken
Vergaderbundel Raad 28 april 2015
Stukken
Besluitenlijst 28 april 2015
Stukken