Vergadering

Gemeenteraad 6 oktober 2015

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 62 kb )
00Opening en trekking van het lot
Stukken
01Vaststellen Agenda
Stukken
02Verslag van de openbare raadsvergadering van 7 juli 2015
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
04Harmonisatie bijzondere bijstand Peel 6.1
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 86 kb )
Regels(pdf 129 kb )
05Regionale detailhandelsvisie en subregionale detailhandelsvisie
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 77 kb )
visie(pdf 612 kb )
Bijlage 1(pdf 50 kb )
Bijlage II(pdf 42 kb )
06Vaststelling bestemmingsplan Camping de Peel
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 74 kb )
Verbeelding(pdf 113 kb )
Toelichting(pdf 2397 kb )
Regels(pdf 114 kb )
Bijlage bij regels(pdf 2104 kb )
07Correctie bestemmingsplan Asten Bedrijventerrein Florapark 2013
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 60 kb )
Plankaart(pdf 238 kb )
08Omgevingsvergunning melkrundveehouderij Buizerdweg 3
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 65 kb )
( 0 kb )
09Wijziging Gemeenschappelijke regeling Blink
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 63 kb )
Toelichting(pdf 48 kb )
10Controleprotocol 2015-2016 en Normenkader 2015
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 63 kb )
Controleprotocol(pdf 86 kb )
11Raadstafel 21 MRE
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 60 kb )
Brief MRE(pdf 4755 kb )
12Wijziging samenstelling commissies
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 55 kb )
Vergaderbundel 6 oktober 2015
Stukken
Besluitenlijst raad 6 oktober 2015
Stukken