Vergadering

Gemeenteraad 3 november 2015

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
17.00 uur
Nr.Onderwerp
Publieksagenda
Stukken
00Opening en trekken van het lot
01Vaststellen Agenda 3 november 2015
Stukken
02Tijdelijke vervanging van raadslid mevrouw N. Hagelaar-Koppens
Stukken
Voorstel(pdf 56 kb )
02AToelating nieuw Burgercommissielid
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 56 kb )
03Verslag van de openbare raadsvergadering van 6 oktober 2015
Stukken
04Ingekomen stukken
Stukken
05Subsidieprogramma's Welzijn-Zorg en Toerisme en Recreatie 2014-2016, jaarschijf 2016
Stukken
A voorstel(pdf 71 kb )
C Erratum(pdf 44 kb )
F zienswijze Prodas(pdf 456 kb )
G zienswijze mee(pdf 2583 kb )
06Stegen onttrekken aan de openbaarheid
Stukken
A Voorstel(pdf 56 kb )
C Situatietekening(pdf 485 kb )
07Verordening Starterslening Gemeente Asten 2015
Stukken
A Voorstel(pdf 90 kb )
B Verordening(pdf 72 kb )
08Bestemmingsplan Veegplan 2015-1
Stukken
A Voorstel(pdf 77 kb )
E Zienswijze 1(pdf 1277 kb )
F Zienswijze 2(pdf 1462 kb )
G Zienswijze 3(pdf 1643 kb )
09Informatiebeleid en -uitvoering 2015-2017
Stukken
Voorstel(pdf 81 kb )
10Tussentijdse rapportage najaar 2015
Stukken
A Voorstel(pdf 58 kb )
11Begroting 2016 (na de eerste termijn zal een pauze worden ingelast)
Stukken
A Voorstel(pdf 106 kb )
B Begroting 2016(pdf 1439 kb )
C Producten raming(pdf 656 kb )
Besluitenlijst Raad 3 november 2015
Bijlage Amendement en Moties
Stukken
Geluidsfragmenten
Stukken
Geluidsfragment 2(mp3 35218 kb )
Geluidsfragment 3(mp3 35100 kb )
Geluidsfragment 4(mp3 35265 kb )
Geluidsfragment 7(mp3 32722 kb )
Geluidsfragment 8(mp3 23256 kb )
Geluidsfragment 9(mp3 32131 kb )
Geluidsfragment 10(mp3 23417 kb )
Geluidsfragment 11(mp3 19504 kb )