Vergadering

Gemeenteraad 8 december 2015

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 69 kb )
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de openbare raadsvergadering van 3 november 2015
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
04Vorming Werkbedrijf Atlant De Peel
Stukken
Voorstel(pdf 182 kb )
05Plan van aanpak Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (BUIG)
Stukken
Voorstel(pdf 89 kb )
Plan van aanpak(pdf 271 kb )
06Kadernota Schulddienstverlening 2015-2018
Stukken
Voorstel(pdf 59 kb )
Kadernota(pdf 171 kb )
07Aanpassingen openbaar gebied Bloemenwijk
Stukken
Voorstel(pdf 71 kb )
Groenplan(pdf 5506 kb )
Inrichtingsplan(pdf 4493 kb )
08Aankoop cultuurgronden aan de Kruisbaan
Stukken
Voorstel(pdf 80 kb )
Aanbieding grond(pdf 516 kb )
Kadastrale stukken(pdf 1760 kb )
Taxatierapport(pdf 3001 kb )
09Belastingverordeningen 2016
Stukken
Tarieventabel 2016(pdf 166 kb )
Roeb lijst(pdf 21 kb )
10Verlenging dienstverleningsovereenkomst zorg (nagekomen 2-12-2015)
Stukken
Voorstel(pdf 60 kb )
10Sluiting
Stukken
Besluitenlijst 8 december 2015 en bijlage amendement A1
Stukken