Vergadering

Raadscommissie Burgers 9 maart 2015

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 9 februari 2015
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de Raad; Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad; In handen van B&W ter afdoening
Stukken
04Harmonisatie bijzondere bijstand en minimaregelingen Peel 6.1 (opiniƫrend, inclusief presentatie)
Stukken
Voorstel(pdf 189 kb )
05Dienstverleningsovereenkomst zorg 2015 en gewijzigde samenwerkingsovereenkomst Participatiewet 2015 gemeente Asten
Stukken
Voorstel(pdf 162 kb )
Uitgaande brief(pdf 32 kb )
06De basis van de GGD Brabant-Zuidoost (opiniƫrend, inclusief presentatie)
Stukken
Voorstel(pdf 171 kb )
Brief Tweede Kamer(pdf 7568 kb )
07Verzoek goedkeuring statutenwijziging Raad van Toezicht PlatOO
Stukken
Voorstel(pdf 159 kb )
Brief PlatOO(pdf 739 kb )
Uittreksel notulen(pdf 4944 kb )
Huidige statuten(pdf 12754 kb )
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peel 6.1, Atlant)
Stukken
09Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
10Rondvraag
Stukken