Vergadering

Raadscommissie Burgers 7 april 2015

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen Agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 9 maart 2015
Stukken
03Ingekomen stukken gericht aan de raad:
voor kennisgeving aannemen:
Stukken
04Transitie Sociaal Domein: Presentatie actualiteiten Peel 6.1
Stukken
05Uitvoeringsplan lokaal sociaal domein gemeente Asten 2015
Stukken
Voorstel(pdf 57 kb )
Uitvoeringsplan(pdf 1101 kb )
06Tegenprestatie naar vermogen
Stukken
Voorstel(pdf 190 kb )
Notitie(pdf 129 kb )
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peel 6.1, Atlant)
Stukken
08Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
09Rondvraag
Stukken
Besluitenlijst Burgers 7 april 2015
Stukken