Vergadering

Raadscommissie Burgers 7 april 2015

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
01 Vaststellen Agenda
Stukken
Agenda 7 april 2015 (pdf 45 kb )
02 Verslag van de vergadering van 9 maart 2015
Stukken
03 Ingekomen stukken gericht aan de raad:
voor kennisgeving aannemen:
Stukken
04 Transitie Sociaal Domein: Presentatie actualiteiten Peel 6.1
Stukken
05 Uitvoeringsplan lokaal sociaal domein gemeente Asten 2015
Stukken
Voorstel (pdf 57 kb )
Uitvoeringsplan (pdf 1101 kb )
06 Tegenprestatie naar vermogen
Stukken
Voorstel (pdf 190 kb )
Notitie (pdf 129 kb )
07 Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peel 6.1, Atlant)
Stukken
08 Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
09 Rondvraag
Stukken
Besluitenlijst Burgers 7 april 2015
Stukken