Vergadering

Raadscommissie Burgers 12 oktober 2015

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
0Opening
Stukken
01Vaststellen Agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 14 september 2015
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter  afdoening
Stukken
c. Bijlage(pdf 11336 kb )
04Subsidieprogramma's Welzijn/Zorg en Toerisme en Recreatie 2014-2016, jaarschijf 2016
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 74 kb )
Erratum(pdf 44 kb )
Zienswijze MEE(pdf 3386 kb )
05Vorming Werkbedrijf Atlant De Peel
Stukken
Voorstel(pdf 53 kb )
Bijlagen(pdf 4954 kb )
06Monitor sociaal domein gemeente Asten 1e half jaar 2015
Stukken
Voorstel(pdf 48 kb )
Monitor Bijlage(pdf 205 kb )
Rapportage(pdf 54614 kb )
06Waarstaatjegemeente monitor Asten
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peel 6.1, Atlant
Stukken
08Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
A b. LEA(pdf 99 kb )
B b. Regiojaarverslag(pdf 51956 kb )
09Rondvraag en sluiting
Stukken
Vergaderbundel Burgers 12 oktober 2015
Stukken
Besluitenlijst Burgers 12 oktober 2015
Stukken