Vergadering

Raadscommissie Burgers 16 november 2015

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen Agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 12 oktober 2015
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter voorbereiding
Stukken
04Vorming Werkbedrijf Atlant De Peel
Stukken
Voorstel(pdf 187 kb )
05Plan van aanpak Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)
Stukken
Voorstel(pdf 92 kb )
Plan van aanpak(pdf 271 kb )
06Kadernota Schulddienstverlening
Stukken
Voorstel(pdf 66 kb )
Kadernota(pdf 171 kb )
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen
(GGD, Peel 6.1, Atlant)
Stukken
08Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
09Rondvraag en sluiting
Stukken
Besluitenlijst commissie Burgers 16  november 2015
Stukken