Vergadering

Raadscommissie Ruimte 8 april 2015

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
01Agenda 8 april 2015
Stukken
02Verslag van de vergadering van 10 maart 2015
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: In handen van B&W er voorbereiding
Stukken
04Ontwerp herinrichting Burgemeester Wijnenstraat en omgeving
Stukken
Commissievoorstel(pdf 177 kb )
Tekening(pdf 2922 kb )
05Structuurvisie Kwaliteitsverbetering van het landschap
Stukken
Voorstel en besluit(pdf 158 kb )
Structuurvisie(pdf 590 kb )
06Vaststellen Beleidsnota plattenlandswoningen
Stukken
Voorstel en besluit(pdf 163 kb )
Beleidsnota(pdf 813 kb )
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen o.a. Blink, ODZOB: a. fietspad Meijelseweg
Stukken
08Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
09Rondvraag
Stukken
Besluitenlijst 8 april 2015
Stukken