Vergadering

Raadscommissie AZC 26 november 2009

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 15 oktober 2009
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 28 september 2009, Stichting vrije recreatie te Meerkerk: toeristenbelasting;
  • Brief d.d. 29 september 2009, dhr. Drs. L.W. Verhoef te Wijk bij Duurstede; jaarrekening 2008 gemeente Asten;
  • Brief d.d. 5 oktober 2009, Griffie Barendrecht: motie cumulatie veiligheidsrisico’s gemeente Barendrecht;
  • Brief d.d. 13 oktober 2009, VNG te Den Haag: handreiking Iedereen is Gelijk Lokale aanpak discriminatie;
  • Brief d.d. 27 september 2009, Partij voor de Dieren Werkgroep Noord-Brabant te Grave: onnodig doodschieten drachtige tamme herten (incl. reactie van het college);
  • Brief 30 oktober 2009, VNG te Den Haag: Onderzoeksrapport “Bevolkingsdaling in Nederland, Regionale bevolkingsdynamiek in beeld”;
in handen van B en W ter voorbereiding:
  • Brief d.d. 30 oktober 2009, Europese Klokkenluiders Partij: gemeenteraadsverkiezingen 2010.
4Vervolgopdrachten project “Eén brandweer” (Inclusief presentatie)
Stukken
Voorstel;(pdf 96 kb )
Besluit;(pdf 50 kb )
slotverklaring.(pdf 270 kb )
5Bestuursrapportage najaar 2009
Stukken
Voorstel;(pdf 66 kb )
6Treasurystatuut 2009
Stukken
Voorstel;(pdf 85 kb )
Besluit;(pdf 24 kb )
7Verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester
Stukken
Voorstel;(pdf 56 kb )
Verordening.(pdf 73 kb )
8Inkoopstrategie gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten voorstel
Stukken
9Verordening Toeristenbelasting 2010
Stukken
voorstel;(pdf 65 kb )
Verordening.(pdf 55 kb )
10Verordening Afvalstoffenheffing 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 56 kb )
Verordening;(pdf 67 kb )
11Verordening Lijkbezorgingsrechten 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 56 kb )
Verordening;(pdf 59 kb )
12Brandweerrechtenverordening 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 55 kb )
13Verordening Marktgelden 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 57 kb )
Verordening.(pdf 63 kb )
14Verordening Rioolheffing 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 66 kb )
verordening.(pdf 61 kb )
15Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 59 kb )
verordening.(pdf 67 kb )
16Legesverordening 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 71 kb )
Verordening;(pdf 75 kb )
Tarieventabel 2010;(pdf 176 kb )
17Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE- aangelegenheden.
18Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Termijnkalender.(pdf 37 kb )
19Rondvraag