Vergadering

Raadscommissie Ruimte 13 oktober 2015

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag 15 september 2015
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
b Bijlage brief(pdf 5653 kb )
b d Handreiking(pdf 24317 kb )
b e Regio indeling(pdf 2432 kb )
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter afdoening
Stukken
04Stegen onttrekken aan de openbaarheid
Stukken
Voorstel(pdf 59 kb )
Situatietekening(pdf 485 kb )
Tekening(pdf 646 kb )
05Verordening Starterslening Gemeente Asten 2015
Stukken
Voorstel(pdf 70 kb )
Verordening(pdf 74 kb )
06Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2015-1 (Broekstraat 2-21, Gezandebaan 56, Tureluurweg 7)
Stukken
Voorstel(pdf 79 kb )
Veegplan 2015-1(pdf 191 kb )
Zienswijze 1(pdf 1277 kb )
Zienswijze 2(pdf 1462 kb )
Zienswijze 3(pdf 1643 kb )
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, oa. verbonden partijen (Blink, ODZOB)
Stukken
08Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
09Rondvraag en sluiting
Stukken
10Vergaderbundel 13 oktober 2015
Stukken
Besluitenlijst Ruimte 13 oktober 2015
Stukken