Vergadering

Raadscommissie Ruimte 17 november 2015

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 13 oktober 2015
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de Raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter afdoening
Stukken
04Stedenbouwkundig ontwerp Loverbosch vervolgfase inclusief Presentatie
Stukken
Voorstel(pdf 67 kb )
Kaveloppervlakten(pdf 71 kb )
05Aanpassing openbaar gebied Bloemenwijk
Stukken
Voorstel(pdf 75 kb )
Inrichtingsplan(pdf 4493 kb )
Groenplan(pdf 5506 kb )
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (Blink, ODZOB)
Stukken
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Besluitenlijst commissie Ruimte 17 november 2015
Stukken