Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 12 februari 2015

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen Agenda 12 februari 2015
Stukken
02Verslag van de vergadering van 15 januari 2015
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
b. Bijlage Begroting(pdf 9553 kb )
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter voorbereiding
Stukken
04Meerjarenplan 2015-2019
Stukken
Voorstel(pdf 175 kb )
Meerjarenplan(pdf 50 kb )
Bestuursopdracht(pdf 159 kb )
05Toekomstvisie brandweerzorg, 1e wijziging begroting 2015 en Dekkingsplan 2014
Stukken
Voorstel(pdf 185 kb )
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio
Stukken
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
08Rondvraag
Stukken
Besluitenlijst 12 februari 2015
Stukken