Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 12 maart 2015

raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 12 februari 2015
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen
Stukken
e Bijlage(pdf 8362 kb )
f Bijlage(pdf 6391 kb )
04Nota verbonden partijen gemeente Asten 2015
Stukken
Voorstel(pdf 78 kb )
Nota(pdf 863 kb )
05Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio)
Stukken
06Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
07Rondvraag
Stukken