Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 9 april 2015

raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
01 Agenda 9 april 2015
Stukken
02 Verslag van de vergadering van 12 maart 2015
Stukken
Verslag 12 maart 2015 (pdf 62 kb )
03 Ingekomen stukken gericht aan de raad: In handen van B&W ter voorbereiding
Stukken
b Bijlage (pdf 21359 kb )
03 Ingekomen stukken gericht aan de raad In handen van B&W ter afdoening
Stukken
04 Oprichting van en deelname in Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Stukken
Voorstel en besluit (pdf 167 kb )
Stichtingakte (pdf 336 kb )
05 Initiatiefvoorstel jeugdlintje (voorstel fractie CDA)
Stukken
Initiatiefvoorstel (pdf 2980 kb )
06 Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio
Stukken
07 Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
a. Bijlage Businessplan (pdf 2298 kb )
08 Rondvraag
Stukken
Vergaderbundel AZC 9 april 2015
Stukken
Vergaderbundel 9 april 2015 (pdf 14813 kb )
Besluitenlijst AZC 9 april 2015
Stukken