Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 9 april 2015

raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
01Agenda 9 april 2015
Stukken
02Verslag van de vergadering van 12 maart 2015
Stukken
03Ingekomen stukken gericht aan de raad: In handen van B&W ter voorbereiding
Stukken
b Bijlage(pdf 21359 kb )
03Ingekomen stukken gericht aan de raad In handen van B&W ter afdoening
Stukken
04Oprichting van en deelname in Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Stukken
Voorstel en besluit(pdf 167 kb )
Stichtingakte(pdf 336 kb )
05Initiatiefvoorstel jeugdlintje (voorstel fractie CDA)
Stukken
Initiatiefvoorstel(pdf 2980 kb )
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio
Stukken
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
08Rondvraag
Stukken
Vergaderbundel AZC 9 april 2015
Stukken
Besluitenlijst AZC 9 april 2015
Stukken