Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 17 september 2015

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen Agenda
Stukken
Agenda(pdf 51 kb )
02Verslag van de vergadering van 18 juni 2015
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
c Bijlage(pdf 1149 kb )
d Bijlage(pdf 746 kb )
e Bijlage(pdf 1224 kb )
h bijlage(pdf 409 kb )
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van commissie ter voorbereiding
Stukken
Bijlage(pdf 228 kb )
04Informatiebeleid en -uitvoering 2015-2017 (vervallen)
Stukken
Voorstel(pdf 178 kb )
05Vaststellen Controleprotocol 2015-2016 en Normenkader 2015
Stukken
Voorstel(pdf 161 kb )
Normenkader(pdf 52 kb )
Controleprotocol(pdf 86 kb )
06Aanwijzing raadsleden voor Raadstafel 21 Metropoolregio Eindhoven: ook agendapunt 3k
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 159 kb )
Bijlage(pdf 2178 kb )
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten , o.a. verbonden partijen
 (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB)
Stukken
08Stukken ter kennisneming aan de commssie
Stukken
a Bijlage(pdf 1127 kb )
09Rondvraag en sluiting
Stukken
Vergaderbundel 17 september 2015
Stukken
Besluitenlijst 17 september 2015
Stukken