Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 15 oktober 2015

raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 17 september 2015
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter voorbereiding
Stukken
B b VNG bijlage(pdf 18 kb )
04Informatiebeleid en -uitvoering 2015-2017
Stukken
Voorstel(pdf 81 kb )
05Tussentijdse rapportage Najaar 2015
Stukken
Voorstel(pdf 61 kb )
06Stand van zaken Treasury
Stukken
Voorstel(pdf 75 kb )
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen  (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB)
Stukken
08Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
09Rondvraag en sluiting
Stukken
10Vergaderbundel 15 oktober 2015
Stukken
Besluitenlijst 15 oktober 2015
Stukken