Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 19 november 2015

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 15 oktober 2015
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
04Evaluatie invoering reclamebelasting
Stukken
Voorstel(pdf 75 kb )
Beleidsplan(pdf 663 kb )
05Belastingverordeningen 2016
Stukken
Voorstel(pdf 85 kb )
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB
a. Stand van zaken horeca
Stukken
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Besluitenlijst AZC 19 november 2015
Stukken