Vergadering

Raadscommissie Burgers 31 oktober 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 26 september 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 26 september 2011, SRE Regio Eindhoven te Eindhoven: Transitie jeugd;
  • Brief d.d. 03 oktober 2011, Mee Zuidoost Brabant te Eindhoven: Integraal overzicht van gevolgen voor mensen met een beperking van de gepresenteerde Kabinetsmaatregelen na Prinsjesdag.
4Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2009-2012, jaarschijf 2012
Stukken
Voorstel;(pdf 71 kb )
Bijlage.(pdf 76 kb )
5Maatregelenverordening WWB Asten 2010 1e wijziging
Stukken
Voorstel;(pdf 75 kb )
Besluit.(pdf 273 kb )
6Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Stand van zaken BMV Bloemenwijk;
  • SRE aangelegenheden.
7Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
8Rondvraag