Vergadering

Raadscommissie AZC 15 januari 2009

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 27 november 2008
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: voor kennisgeving aannemen:
 • brief d.d. 20 november 2008 van Politie Brabant Zuid-Oost, betreffende bijstelling jaarschijf 2008;
 • brief d.d. 20 november 2008 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag, betreffende ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden;
 • brief d.d. 24 november 2008 van Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant te Eindhoven, betreffende 1 e wijziging begrotingen 2008 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant;
 • brief d.d. 1 december 2008 van Stichting Muur tegen Geweld te Elim, betreffende Landelijk monument "Het Onbevattelijke";
 • brief d.d. 4 december 2008 van Provincie Noord-Brabant te Den Bosch, betreffende Proef financieel toezicht;
 • brief d.d. 17 december 2008 van Rekenkamercommissie Gemeente Asten, betreffende onderzoeksonderwerpen 2009;
 • brief d.d. 17 december 2008 van LOGA te Den Haag, betreffende technische wijzigingen CAR-UWO;
in handen van B en W ter afdoening:
 • brief d.d. 20 november 2008 van MKB Nederland te 's-Hertogenbosch, betreffende inzet vermindering regeldruk;
 • brief d.d. 26 november 2008 van LOGA te Den Haag, betreffende convenant medezeggenschap (2);
 • brief d.d. 19 december 2008 van BZW te Tilburg, betreffende maatregelen kredietcrisis;
in handen van B en W ter voorbereiding:
 • brief d.d. 26 november 2008 van Rekenkamercommissie Gemeente Asten, betreffende toezending onderzoeksrapport "Kostenbeheersing grote projecten."
4Locaties uitplaatsing Raadzaal (incl. presentatie) (informatief)
Stukken
5Evaluatie gezamenlijke commissie van advies voor de bezwaarschriften (wensen en bedenkingen).
Stukken
Evaluatierapport(pdf 53 kb )
6Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
 • SRE- aangelegenheden.
7Stukken ter kennisneming aan de commissie:
 • Memo inzake procedure keuze architect verbouwing/uitbreiding gemeentehuis;
 • Info project buurtbemiddeling;
 • Info verlenging convenant vrijplaatsen;
 • Lijst van toezeggingen.
8Rondvraag