Vergadering

Raadscommissie Burgers 10 oktober 2016

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Burgers 10 oktober 2016
Stukken
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda 10 oktober 2016(pdf 55 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de vergadering van 12 september 2016
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 12 september 2016(pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: --
04Subsidieprogramma's Welzijn/Zorg en Toerisme en Recreatie 2017
Stukken
Subsidieprogramma Toerisme 2017(pdf 220 kb Bijlagen)
Subsidieprogramma Erratum(pdf 46 kb Bijlagen)
Zienswijze Zorgboog(pdf 1373 kb Bijlagen)
05Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Stukken
GR Peelgemeenten(pdf 95 kb Bijlagen)
Toelichting GR Peelgemeenten(pdf 43 kb Bijlagen)
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen: (GGD, Peel 6.1, Atlant)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 99 kb Geluidsbestanden)
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Monitoring tarieven De Schop(pdf 26 kb Bijlagen)
Lijst van toezeggingen(pdf 53 kb Bijlagen)
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 389 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel Burgers 10 oktober 2016
Stukken