Vergadering

Raadscommissie Burgers 21 november 2016

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Burgers 21 november 2016
Stukken
01Agenda Burgers 21 november 2016
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober 2016
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober 2016(pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad Voor kennisgeving aannemen:
Stukken
04Inrichting, aansturing en operationalisering van het lokale gebiedsteam (met presentatie)
Stukken
05Privatisering verenigingsgebouw HCAS
Stukken
06Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020
Stukken
Subsidiebeleid 2018-2020(pdf 123 kb Beleidsnota's en verordeningen)
07Plan van aanpak verlaging uitgaven BUIG
Stukken
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (GGD, Peel 6.1, Atlant)
Stukken
09Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Lijst van toezeggingen(pdf 63 kb Bijlagen)
10Rondvraag en sluiting
Vergaderbundel Commissie Burgers 21 november 2016
Stukken