Vergadering

Raadscommissie Ruimte 11 oktober 2016

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Ruimte 11 oktober 2016
Stukken
00Opening
Stukken
01Vaststellen Agenda (aangepast niet in bundel)
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 13 september 2016
Stukken
03Ingekomen stukken gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen
Stukken
b. VNG Ledenbrief 16049, Aanpassingen Huisvestingset 2014(pdf 454 kb Ingekomen brieven aan raad)
b. Model raadsbesluit(pdf 19 kb Bijlagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: In handen van B&W ter afdoening
Stukken
d. Br. Boskamp en Willems advocaten(pdf 2119 kb Ingekomen brieven aan raad)
04Kruispunt Heesakkerweg-Beatrixlaan inclusief fietsstructuur (presentatie)
Stukken
05NIMBY project Kanaalweg Asten
Stukken
06Woonvisie gemeente Asten 2015 tot en met 2024
Stukken
07Verzoekbesluit onteigeningsprocedure fietspad Meijelseweg
Stukken
Grondtekeningen 1-3 2-3 en 3-3(pdf 7024 kb Bijlagen)
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 1558 kb Geluidsbestanden)
09Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
a. Lijst van toezeggingen(pdf 57 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming(mp3 119 kb Geluidsbestanden)
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag(mp3 6086 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel 11 oktober 2016
Stukken