Vergadering

Raadscommissie Ruimte 22 november 2016

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Ruimte 22 november 2016
Stukken
01Vaststellen agenda Ruimte 22 november 2016
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 11 oktober 2016
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 11 oktober 2016(pdf 60 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad Voor kennisgeving aannemen:
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad In handen van B&W ter afdoening:
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad In handen van B&W ter voorbereiding:
Stukken
04Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan Asten (GVVP)
Stukken
Verkeersvisie GVVP Asten(pdf 2158 kb Bijlagen)
Module 1 Fiets GVVP(pdf 2571 kb Bijlagen)
Module 6 Openbaar Vervoer GVVP(pdf 483 kb Bijlagen)
Module 7 Landbouwverkeer GVVP(pdf 179 kb Bijlagen)
Module 8 Parkeren GVVP(pdf 1927 kb Bijlagen)
Module 9 Parkeernormen GVVP(pdf 492 kb Bijlagen)
Inspraaknota GVVP Asten(pdf 30 kb Bijlagen)
Verordening Mobiliteitsfonds Asten 2017(pdf 72 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Geluidsfragment GVVP 1e termijn fracties(mp3 7288 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment GVVP 1e termijn reactie ph(mp3 9239 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment GVVP 2e termijn fracties(mp3 3338 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment GVVP 2e termijn reactie ph(mp3 2145 kb Geluidsbestanden)
05Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB) a. Fietspad Meijelseweg b. Omgevingswet
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 1935 kb Geluidsbestanden)
06Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Lijst van toezeggingen(pdf 63 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming(mp3 2008 kb Geluidsbestanden)
07Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 2116 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag reactie ph(mp3 3527 kb Geluidsbestanden)