Vergadering

Raadscommissie Ruimte 17 januari 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Ruimte 17-01-2017
Stukken
01Agenda Ruimte 17 januari 2017
Stukken
Geluidsfragment Opening(mp3 348 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering Ruimte van 22-11-2016
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering Ruimte van 22-11-2016(pdf 62 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad Ter kennisgeving aannemen:
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad In handen van B&W ter voorbereiding:
Stukken
Zienswijze 6 tm 15(pdf 2657 kb Ingekomen brieven aan raad)
Zienswijze 16 tm 25(pdf 2836 kb Ingekomen brieven aan raad)
Zienswijze 26 tm 35(pdf 2125 kb Ingekomen brieven aan raad)
Zienswijze 36 tm 45(pdf 3655 kb Ingekomen brieven aan raad)
Zienswijze 46 tm 55(pdf 5810 kb Ingekomen brieven aan raad)
Zienswijze 56 tm 65(pdf 4626 kb Ingekomen brieven aan raad)
Zienswijze 66 tm 75 deel 1(pdf 7485 kb Ingekomen brieven aan raad)
Zienswijze 66 tm 75 deel 2(pdf 1724 kb Ingekomen brieven aan raad)
Zienswijze 76 tm 85(pdf 4597 kb Ingekomen brieven aan raad)
Zienswijze 86 tm 95(pdf 3341 kb Ingekomen brieven aan raad)
Zienswijze 96 en 97(pdf 655 kb Ingekomen brieven aan raad)
Geluidsfragment Ingekomen stukken fracties(mp3 9771 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken reactie ph(mp3 8328 kb Geluidsbestanden)
04Asten Veegplan 2017-1
Stukken
Raadsvoorstel Asten Veegplan 2017-1(pdf 60 kb Raadsvoorstel)
Toelichting voorontwerp(pdf 2199 kb Bijlagen)
Regels voorontwerp(pdf 371 kb Bijlagen)
Verbeelding Achtermijterbaan 1(pdf 112 kb Bijlagen)
Verbeelding Broekstraat 3(pdf 112 kb Bijlagen)
Verbeelding Vorstermansplein 8(pdf 93 kb Bijlagen)
Verbeelding Meijelseweg ong.(pdf 99 kb Bijlagen)
Verbeelding Gezandebaan 29a(pdf 130 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Asten Veegplan-1 fracties(mp3 10981 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Asten Veegplan-1 reactie ph(mp3 5896 kb Geluidsbestanden)
05Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, verbonden partijen (Blink, ODZOB) o.a.: a. Fietspad Meijelseweg b. Omgevingswet c. Algemeen Bestuur ODZOB d.d. 24 november 2016
zie http://www.odzob.nl/overheden/over-ons/bestuur/algemeen-bestuur/vergaderstukken-ab
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 6324 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Informatief overleg vervolg(mp3 554 kb Geluidsbestanden)
06Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Lijst van toezeggingen(pdf 58 kb Bijlagen)
Dynamische termijnkalender(pdf 63 kb Bijlagen)
07Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 1537 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel commissie Ruimte 19-01-2017
Stukken