Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 13 oktober 2016

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda 13 oktober 2016
Stukken
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 15 september 2016
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen
Stukken
b Programma jaarverslag 2015(pdf 9113 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Ingekomen stukken(mp3 118 kb Geluidsbestanden)
04Stand van zaken Treasury 2016
Stukken
Liquiditeitenplanning 2016(pdf 186 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stand van zaken treasury(mp3 1118 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Stand van zaken Treasury 2017(mp3 5178 kb Geluidsbestanden)
05Tussentijdse rapportage najaar 2016
Stukken
Geluidsfragment Turap najaar 2016 fracties(mp3 2323 kb Geluidsbestanden)
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB)
Stukken
07Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
b Lijst van toezeggingen(pdf 49 kb Bijlagen)
Stukken ter kennisneming(mp3 78 kb Geluidsbestanden)
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 458 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Sluiting(mp3 127 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel 13 oktober 2016
Stukken