Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 24 november 2016

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Geluidsfragment Opening(mp3 713 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 469 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2016
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2016(pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
--
04Legesverordening 2017 en belastingverordeningen 2017
Stukken
Verordening hondenbelasting 2017(pdf 66 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening afvalstoffenheffing 2017(pdf 62 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017(pdf 63 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening reclamebelasting 2017(pdf 68 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening rioolheffing 2017(pdf 67 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening Marktgelden 2017(pdf 39 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening Toeristenbelasting 2017(pdf 69 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Legesverordening 2017(pdf 88 kb Beleidsnota's en verordeningen)
ROEB-lijst 2017(pdf 21 kb Bijlagen)
Verordening lijkbezorgingsrechten 2017(pdf 65 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2017(pdf 62 kb Beleidsnota's en verordeningen)
05Initiatiefvoorstel Jeugdlintje
Stukken
Initiatiefvoorstel Jeugdlintje Asten(pdf 393 kb Commissievoorstel)
Bevindingen jeugdlintje(pdf 60 kb Bijlagen)
06Plan van aanpak "Stimuleren burgerparticipatie en burgerinitiatieven in de gemeente Asten"
Stukken
Plan van aanpak participatie(pdf 208 kb Bijlagen)
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB)
Stukken
08Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Lijst van toezeggingen(pdf 55 kb Bijlagen)
09Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag (opname via ipad)(mp3 9436 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel Commissie AZ&C 24 november 2016
Stukken