Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 19 januari 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda AZC 19-01-2017
Stukken
01Agenda AZC 19 januari 2017
Stukken
Agenda AZC 19 januari 2017(pdf 57 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de vergadering AZC van 24-11-2016
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering AZC van 24-11-2016(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad Voor kennisgeving aannemen:
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad In handen van B&W ter voorbereiding:
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken fracties(mp3 640 kb Geluidsbestanden)
04Projectplan I&A 2016-2017
Stukken
Raadsvoorstel Projectplan I&A 2016-2017(pdf 108 kb Raadsvoorstel)
Projectplan I&A 2016-2017(pdf 52 kb Bijlagen)
05Aanvraag uitkering suppletiefonds explosieven
Stukken
Verzoek Waterschap Aa en Maas(pdf 963 kb Bijlagen)
06Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017 (onder voorbehoud dat stukken tijdig beschikbaar zijn)
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, verbonden partijen: (MRE, Peelsamenwerking, Veiligheidsregio, ODZOB) o.a.: a.    MRE AB 14-12-2016 (https://metropoolregioeindhoven.nl/kalender/kalender-archief) b.    MRE Raadstafel21 d.d. 23-11-2016
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 1574 kb Geluidsbestanden)
08Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Bijlage 8a beleidsnotitie p&c verbonden partijen(pdf 962 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Lijst van toezeggingen(pdf 53 kb Bijlagen)
Dynamische termijnkalender(pdf 63 kb Bijlagen)
09Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 960 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel commissie AZC 19-01-2017
Stukken