Vergadering

Gemeenteraad (Begroting) 8 november 2016

Raadzaal
17.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 103 kb Agenda)
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Vaststellen agenda(pdf 80 kb Agenda)
02Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 27 september 2016
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
Besluitenlijst AZC 13-10-2016(pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Besluitenlijst Burgers 10-10-2016(pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Besluitenlijst Ruimte 11-10-2016(pdf 60 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Lijst van toezeggingen(pdf 43 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04Subsidieprogramma's Welzijn/Zorg en Toerisme en Recreatie 2017
Stukken
Subsidieprogramma Toerisme 2017(pdf 220 kb Bijlagen)
05Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Stukken
RV GR Peelgemeenten(pdf 86 kb Raadsvoorstel)
GR Peelgemeenten definitief(pdf 95 kb Bijlagen)
06Woonvisie gemeente Asten 2015 tot en met 2024
Stukken
07Verzoekbesluit onteigeningsprocedure fietspad Meijelseweg
Stukken
Grondtekeningen 1-3, 2-3 en 3-3(pdf 7024 kb Bijlagen)
Zakelijke beschrijving(pdf 725 kb Bijlagen)
08Tussentijdse rapportage najaar 2016
Stukken
09Begroting 2017
Stukken
RV Begroting 2017(pdf 137 kb Raadsvoorstel)
Begroting 2017(pdf 1394 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Begroting 1e termijn CDA(mp3 5885 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 1e termijn D66-HvA(mp3 7646 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 1e termijn PGA-PvdA(mp3 3048 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 1e termijn VVD(mp3 4993 kb Geluidsbestanden)
09ABegroting 2017 vervolg
Stukken
Geluidsfragment Begroting 2e termijn CDA(mp3 6175 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 2e termijn D66-HvA(mp3 1009 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 2e termijn PGA-PvdA(mp3 2760 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 2e termijn VVD(mp3 2831 kb Geluidsbestanden)
09BBegroting 2017 vervolg II
Stukken
Geluidsfragment Begroting vaststelling(mp3 505 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment begroting stemming moties(mp3 4028 kb Geluidsbestanden)
Raadsbesluit begroting 2017(pdf 6411 kb Raadsbesluit)
10Toelating de heer L. Drost als lid van de raad
Stukken
Benoemingsbesluit L.J. Drost(pdf 135 kb Bijlagen)
Geluidsfragment afscheid mevrouw Hagelaar(mp3 3581 kb Geluidsbestanden)
11Sluiting
Vergaderbundel 8 november 2016
Stukken