Vergadering

Gemeenteraad 13 december 2016

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda 13-12-2016
Stukken
Publieksagenda 13-12-2016(pdf 97 kb Agenda)
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda raad 13-12-2016(pdf 73 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 8 november 2016
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
Besluitenlijst AZ&C 24 november 2016(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Besluitenlijst Burgers 21 november 2016(pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Besluitenlijst Ruimte 22 november 2016(pdf 62 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Lijst van toezeggingen(pdf 51 kb Bijlagen)
Intrekking initiatiefvoorstel Jeugdlintjes(pdf 33 kb Ingekomen brieven aan raad)
Geluidsfragment Ingekomen stukken(mp3 120 kb Geluidsbestanden)
04Privatisering verenigingsgebouw HCAS
Stukken
05Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020
Stukken
Subsidiebeleid 2018-2020(pdf 123 kb Bijlagen)
06Plan van aanpak verlaging uitgaven BUIG
Stukken
07Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan Asten (GVVP)
Stukken
Verkeersvisie GVVP Asten(pdf 2158 kb Bijlagen)
Module 1 Fiets GVVP(pdf 2571 kb Bijlagen)
Module 6 Openbaar Vervoer GVVP(pdf 483 kb Bijlagen)
Module 7 Landbouwverkeer GVVP(pdf 179 kb Bijlagen)
Module 8 Parkeren GVVP(pdf 1927 kb Bijlagen)
Module 9 Parkeernormen GVVP(pdf 492 kb Bijlagen)
Verordening Mobiliteitsfonds Asten 2017(pdf 72 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Inspraaknota GVVP Asten(pdf 30 kb Bijlagen)
Geluidsfragment GVVP Asten(mp3 207 kb Geluidsbestanden)
Verordening Mobiliteitsfonds 2017(pdf 1891 kb Raadsbesluit)
08Belastingverordeningen 2017
Stukken
Verordening hondenbelasting 2017(pdf 68 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening afvalstoffenheffing 2017(pdf 63 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017(pdf 65 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening rioolheffing 2017(pdf 69 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening Marktgelden 2017(pdf 61 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening Toeristenbelasting 2017(pdf 69 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Legesverordening 2017(pdf 81 kb Beleidsnota's en verordeningen)
ROEB-lijst 2017(pdf 21 kb Bijlagen)
Verordening lijkbezorgingsrechten 2017(pdf 66 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2017(pdf 62 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Verordening reclamebelasting 2017(pdf 68 kb Beleidsnota's en verordeningen)
Geluidsfragment Belastingverordeningen 2017(mp3 180 kb Geluidsbestanden)
( 0 kb )
08ABelastingverordeningen 2017 Raadsbesluiten
Stukken
Legesverordening 2017(pdf 17483 kb Raadsbesluit)
Verordening Afvalstoffenheffing 2017(pdf 2528 kb Raadsbesluit)
Verordening Hondenbelasting(pdf 1712 kb Raadsbesluit)
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017(pdf 2483 kb Raadsbesluit)
Verordening Marktgelden 2017(pdf 1063 kb Raadsbesluit)
Verordening Reclamebelasting 2017(pdf 3149 kb Raadsbesluit)
Verordening Rioolheffing 2017(pdf 2281 kb Raadsbesluit)
Verordening Toeristenbelasting 2017(pdf 2325 kb Raadsbesluit)
09Plan van aanpak "Stimuleren burgerparticipatie en burgerinitiatieven in de gemeente Asten"
Stukken
Plan van aanpak participatie(pdf 208 kb Bijlagen)
10Toekomstvisie Veerkrachtig Bestuur
Stukken
Offerte BMC(pdf 1042 kb Bijlagen)
11Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 396 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel 13 december 2016
Stukken
Vergaderbundel 13 december 2016(pdf 18385 kb Bijlagen)