Vergadering

Raadscommissie Ruimte 23 oktober 2012

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 18 september 2012
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 11 september 2012, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Heusden Komgebied 2011” (procesinformatie);
  • Brief d.d. 18 september 2012, ANWB B.V. te Den Haag: Start Nationale Bewegwijzeringsdienst;
  • Brief d.d. 18 september 2012, Deltacommissaris te Den Haag: Werk aan de delta;
  • Brief d.d. 20 september 2012, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Ommel Komgebied” (procesinformatie);
  • Brief d.d. 24 september 2012, Gemeente Winterswijk: Motie gemeenteraad Winterswijk inzake duurzame energie;
  • Brief d.d. 28 september 2012, de heer en mevrouw Van Otterdijk, Schoolstraat 11 te Asten: Verstrekking hondenpoepzakjes;
  • Brief d.d. 12 september 2012, IVN Asten-Someren te Asten: Faunavoorzieningen nabij het voormalige “Ei van Ommel”.
in handen van B en W ter voorbereiding:
  • Brief d.d. 27 september 2012, de heer L.J. Leenen, Ericaweg 3 te Asten: Huisvesting arbeidsmigranten
4Basisrioleringsplan gemeente Asten 2012 commissievoorstel
Stukken
Voorstel;(pdf 72 kb )
Besluit.(pdf 3690 kb )
5Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Leegstand centrum;
  • SRE-aangelegenheden.
6Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Bijlage;(pdf 3441 kb )
7Rondvraag