Vergadering

Raadscommissie Burgers 16 januari 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Burgers 16-01-2017
Stukken
01Agenda Burgers 16 januari 2017
Stukken
02Besluitenlijsten van de vergaderingen van 21 en 30 november en 7 december 2016
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering Burgers van 21-11-2016(pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad Voor kennisgeving aannemen
Stukken
Brief rondom gratis VOG's(pdf 399 kb Bijlagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad In handen van B&W ter afdoening:
Stukken
04Verlengen van de lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio voor het jaar 2017
Stukken
05Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2016
Stukken
06Opstellen uitvoeringsplan lokaal sociaal domein 2017
Stukken
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, verbonden partijen (GGD, Peelsamenwerking, Senzer), o.a.: - Algemeen bestuur GGD d.d. 7 december 2016 - Klankbordgroep Peelsamenwerking 30 januari 2017
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 365 kb Geluidsbestanden)
08Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Lijst van toezeggingen(pdf 54 kb Bijlagen)
Dynamische termijnkalender(pdf 63 kb Bijlagen)
09Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting(mp3 122 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel commissie Burgers 16-01-2017
Stukken