Vergadering

Raadscommissie Ruimte 6 juni 2017

Raadzaal
19.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Ruimte 06-06-2017
Stukken
00Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening(mp3 582 kb Geluidsbestanden)
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda Ruimte 06-06-2017(pdf 68 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de vergadering van 2 mei 2017
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 2 mei 2017(pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: In handen van B&W ter afdoening
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken(mp3 2374 kb Geluidsbestanden)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen
Stukken
04Voorontwerpfase bestemmingsplan omvorming Industrielaan/Prins Bernhardstraat
Stukken
Toelichting(pdf 1968 kb Bijlagen)
Stedenbouwkundig plan(pdf 2958 kb Bijlagen)
Verbeelding (versie 2)(pdf 290 kb Bijlagen)
Archeologisch rapport(pdf 2176 kb Bijlagen)
Quickscan flora en fauna(pdf 1853 kb Bijlagen)
Verkennend bodemonderzoek(pdf 5523 kb Bijlagen)
Onderzoek luchtkwaliteit(pdf 336 kb Bijlagen)
Uitkomst digitale watertoets(pdf 16 kb Bijlagen)
05Voorontwerp bestemmingsplan Asten Loverbosch fase 2 2016
Stukken
Bestemmingsplankaart(pdf 481 kb Bijlagen)
06Aankoop perceel N 265 ten behoeve van bestemmingsplan Loverbosch fase 2
Stukken
Koopovereenkomst met bijlagen(pdf 1618 kb Bijlagen)
Taxatierapport perceel N 265(pdf 3347 kb Bijlagen)
07Ontwerpbestemmingsplan Ommel Recreatiepark Prinsenmeer 2017
Stukken
08Voorontwerp Veegplan 2017-2 Bergdijk 6, Kleine Heitrak 36, Meijelseweg nabij 50, Voordeldonk 47a/49 en 71-71a, Voorste Heusden nabij 10, Waardjes 15
Stukken
Voorontwerp Veegplan 2017-2 Fracties(mp3 3124 kb Geluidsbestanden)
Voorontwerp Veegplan 2017-2 Reactie ph(mp3 1836 kb Geluidsbestanden)
09Reparatie b.p. Asten Bedrijventerrein Florapark 2013 i.v.m. vestiging groothandel in motorbrandstoffen
Stukken
Uitspraak Raad van State(pdf 42772 kb Bijlagen)
Bestemmingsplan kaart(pdf 132 kb Bijlagen)
Reparatieplan Florapark(pdf 271 kb Bijlagen)
10Voorkeursalternatief N279
Stukken
Geluidsfragment Voorkeursalternatief N279(mp3 2256 kb Geluidsbestanden)
11Jaarrekening Blink 2016, begroting 2017 Blink en meerjarenbegroting Blink 2018-2021
Stukken
Gewaarmerkte jaarstukken 2016(pdf 527 kb Bijlagen)
Controleverklaring(pdf 139 kb Bijlagen)
Accountantsverslag 2016(pdf 559 kb Bijlagen)
Toelichting op begroting(pdf 269 kb Bijlagen)
Advies Robuuste organisatie(pdf 338 kb Bijlagen)
Toelichting op tarieven(pdf 682 kb Bijlagen)
12Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Blink
Stukken
Geluidsfragment Wijzigen GR Blink(mp3 362 kb Geluidsbestanden)
13Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB) a. Fietspad Meijelseweg
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 849 kb Geluidsbestanden)
14Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Krijtschets 't Aa-dal Zuid(pdf 17978 kb Bijlagen)
Voorbeeld attentiekoker(pdf 54 kb Bijlagen)
Lijst van toezeggingen(pdf 91 kb Bijlagen)
15Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag Fracties(wav 25458 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag Reactie ph(mp3 3477 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel Ruimte 06-06-2017 agendapunt 1 tm 6
Stukken
Vergaderbundel Ruimte 06-06-2017 agendapunt 7 en 8
Stukken
Vergaderbundel Ruimte 06-06-2017 agendapunt 9 tm 15
Stukken