Vergadering

Raadscommissie Burgers 7 juni 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda Burgers 07-06-2017
Stukken
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda Burgers 07-06-2017(pdf 57 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de vergadering van 1 mei 2017
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 1 mei 2017(pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen
Stukken
Brief van 21-04-2017, Platoo, jaarrekening 2016(pdf 89316 kb Ingekomen brieven aan raad)
Geluidsfragment Ingekomen stukken(mp3 73 kb Geluidsbestanden)
04Principebesluit Financiële haalbaarheid realisatie nieuw gemeenschapshuis Asten in het Heilig Hart Klooster Wilhelminastr. 24 Asten
Stukken
Geluidsgragment schorsing(mp3 37 kb Geluidsbestanden)
05Renovatie Jeugdgebouw Heusden
Stukken
Geluidsfragment Renovatie Jeugdgebouw Heusden(mp3 2808 kb Geluidsbestanden)
06Zienswijze 1e conceptbegroting 2018 Senzer
Stukken
Jaarrekening Senzer 2016(pdf 75908 kb Bijlagen)
07Opstellen minimabeleid 2018 - 2021
Stukken
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (GGD, Peel 6.1, Senzer)
09Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Lijst van toezeggingen(pdf 65 kb Bijlagen)
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag(mp3 761 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel Burgers 07-06-2017 agendapunt 1 tm 5
Stukken
Vergaderbundel Burgers 07-06-2017 agendapunt 6 tm 10
Stukken